Angry Birds -  Link Select
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรม ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ที่อำเภอจอมบึงเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยการปีนเขาเพื่อเข้าถ้ำจอมพลเพื่อไปชมความสวยงามและประวัติความเป็นมาของถ้ำจอมพล

ประโยชน์ของการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1.ได้ศึกษาประวัติของถ้ำจอมพล
2.ฝึกความอดทนในการปีนเขา
3.ได้ชมความสวยงามของหินย้อยภายในถ้ำจอมพล

กิจกรรม ครูสัญจรสอนน้อง

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาอื่นๆ ได้ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านจอมบึง

ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

1.ได้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนบ้านจอมบึง
2.ฝึกบุคลิกในการสอนนักเรียน
3.ฝึกความอดทนและความกล้าแสดงออก
4.ฝึกการตอบคำถามเมื่อนักเรียนถามข้อข้องใจ


วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรม Thailland only

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทย ในจังหวัดของตนเอง และถ่ายรูปแชร์ประสบการณ์จากสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและต้องการจะนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้

1.ได้ท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้ตัว
2.ได้เผยแพร่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
3.ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองไทยเยอะขึ้น
4.ได้รู้ว่าในเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมาย